Tűzvédelem

Milyen következményekkel járhat, ha a munkáltató nem tartja be a rá vonatkozó tűzvédelmi előírásokat?

Helyszíni bírsággal sújtható a felelős személy cégvezető, vagy a tűzvédelmi szabályzat szerinti felelős.

Szabálysértési feljelentés kezdeményezhető a cégvezető, illetve a felelős személy ellen.

Tűzvédelmi bírság szabható ki a cég ellen.

Szolgáltatásaink tűzvédelem terén:

Közreműködünk a tűzvédelmi szabályzat készítésében.

Szükség esetén kidolgozzuk a tűzriadó tervet.

Elvégezzük a létesítmények, építmények, helyiségek, szabad terek tűzveszélyességi osztályba való sorolását.

Megszervezzük a tűzoltó készülékek, tűzvédelmi rendszerek időszakos ellenőrzését.

Megtartjuk a tűzvédelmi oktatásokat.

Ellátjuk cégének tűzvédelmi képviseltét.

Társasházak tűzvédelméről a következő menüpontban bővebb tájékoztatást adunk.