Munkavédelem

A munkavédelem kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.

Szolgáltatásaink munkavédelem terén:

Kidolgozunk egy testreszabott, egységes, átfogó munkavédelmi stratégiát.

Szükség esetén elkészítjük, vagy aktualizáljuk munkavédelmi szabályzatát.

Ellátjuk cégének munkavédelmi képviseletét.

Részletes felmérés után elkészítjük a munkahelyi kockázatelemzést.

Kidolgozzuk az egyéni védőeszközök juttatásának belső rendjét.

Összeállítjuk a munkavédelmi oktatás tematikáját, megtartjuk a munkavédelmi oktatást.

Közreműködünk az orvosi alkalmassági vizsgálatok lefolytatásában.

Részt veszünk a munkabalesetek kivizsgálásában, azok jegyzőkönyvezésében és bejelentésében.

Gépek és munkaeszközök vonatkozásában segítséget nyújtunk azok munkavédelmi szempontú üzembe helyezésében, közreműködünk azok biztonsági felülvizsgálatában.

Folyamatosan tájékoztatjuk, az Önt érintő munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályváltozásokról.